Default Header Image

Direcții de cercetare al laboratorului Inginerie tisulară şi culturi celulare

           Directiile strategice ale activității științifice pentru anii 2015-2020:    

  • Competitivitate economică și tehnologii innovative;                         
  • Materiale, tehnologii şi produse inovative;
  • Sănătate și biomedicina.

            Scopul cercetărilor actuale constă în elaborarea nanostructurilor de diferite dimensiuni în baza materialului semiconductor din nitrura de galiu (GaN) și a materialelor biologice pentru

dezvoltarea de aplicații în microfluidică și ingineria tisulară.

            Importanța și necesitatea activităților de cercetare propuse 

        Utilizarea nanostructurilor create favorizează regenerarea leziunilor rezultate dintr-un traumatism sever, leziuni degenerative, tumori în organism uman, etc. soldate cu defecte de piele, mușchi, os, tendon, vas sangvin, mucoasă, cartilaj, etc. Implementrea nanotehnologiilor în domeniul medical se axează în special pe eficientizarea procesului  diagnostic, livrarea dirijată a substanțelor medicamentoase și dezvoltarea abordărilor terapeutice inovative. Folosirea nanoparticulelor local stimulează transport de substanțe medicamentoase. Extinderea potențialulului de proliferare și migrare a celulelor prin lichide, țesuturi și matrici 3D ar permite crearea in vitro de țesuturi pentru transplantare, totodată ar stimula procesul de regenerare a diferitor organe și țesuturi, ca pacientul ce suferă de o leziune fără potențial de autoregenerare eficientă, să continue o viață normală. Nanostructurile în bază de GaN sunt biocompatibile cu o stabilitate chimică remarcabilă, utile în nanomedicină. Însă tehnologia de obținerea structurilor 2D din GaN realizată prin creștere epitaxială pe straturi de grafen sau metale lichide este costisitoare. O alternativă cost-efectivă este obținerea membranelor ultrasubțiri din GaN utilizând LSS. Stabilizarea chimică a filmelor de ZnO la interfață cu GaN, ar majora biocompatibilitatea și proprietățile fotocatalitice ale structurilor hibride.