Default Header Image

Publicații

 

  Monografii

  1. ABABII I., CIOBANU P., GHIDIRIM GH., NACU V., SROIT I. Optimizarea regenerarii reparatorii a tesuturilor si imunogenezei locale in contextul functionarii nanosistemelor naturale. Chisinau. „Tipografia centrala” , 2011, 336p.
  2. NACU V. Optimizarea regenerării osoase post-traumatice dereglate. Chişinău: “Tipografia –Sirius”, 2010. 188 p.

  Ghiduri

   

   1. ABABII I., NACU V., FRIPTU V., CIOBANU P., NACU L., REVENCU T. Ghid practic de prelevare a sângelui ombilico-placentar. Chisinau , 2008, 36 p.

   

  Articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,99

  1. KARL, M.; PALARIE, V.; NACU, V.; CHELE, N.; STEINER, C.; GROBECKERKARL, T. Micromotion phenomena at the implant bone interface: a biomechanical and histomorphometric study. In: Journal of Dental and Maxillofacial Surgery, 2018, 1(1), 56-63. ISSN electronic 2578-7683 (IF: 0,5).

  Articole în reviste indexate ISI/SCOPUS

  1. BRANISTE, T.; COBZAC, V.; ABABII, P.; PLESCO, I.; RAEVSCHI, S.; DIDENCU, A.; MANIUC, M.; NACU, V.; ABABII, I.; TIGINYANU, I. The influence of semiconductor nanoparticles upon the activity of mesenchymal stem cells. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77 (1), 607-611. ISBN 978-3-030-31865-9. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_108.
  2. MALCOVA, T.; GLOBA, L.; VASCAN, A.; ȚUGUI, E.; STOIAN, A.; NACU, V. Mechanical and morphological characterization of decellularized umbilical vessels as tissue engineering scaffolds. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77 (1), 589-594. ISBN 978-3-030-31865-9. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_108.
  3. JIAN, M.; COBZAC, V.; MOSTOVEI, A.; NACU, V. The procedure of bone cells obtaining, culture and identification. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77 (1), 595-599. ISBN 978-3-030-31865-9. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_108.
  4. COCIUG, A.; MACAGONOVA, O.; CUSNIR, JR. V.; CUSNIR, V.; NACU, V. Evaluation of the endothelial cell regenerative proprieties of the cornea in the culture media. Results and prospects. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77 (1), 601-606. ISBN 978-3-030-31865-9. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_108.
  5. COBZAC V., VERESTIUC L., JIAN M. NACU V. Assesment of ionic and anionic surfactants effect on demineralized osteochondral tissue. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2019, 572012084. doi:10.1088/1757-899X/572/1/012084.
  6. TIMBALARI, T.; CODREANU, I.; LOZAN, O.; NACU, V. Assessment of human tissue transplantation activities in the Republic of Moldova. IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 2019, 77 (1), 621-626. ISBN 978-3-030-31865-9. DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_108.

   

  Protocoale clinice naționale:

  1. NACU, V., COCIUG, A. și altii. Transplantul de cornee. Protocol Clinic Național, Chișinău, 2018, p. 59.
  2. TARAN, A.; NACU, V.; COCIUG, A.; CIRIMPEI, O.; ANISEI, V.; FURTUNĂ, C.; GAPONENCO, E.; COCIORVA, A. ș.a. Transplantare alogrefelor cutanate în tratamentul arsurilor grave. Chişinău, 2018, 38 p.

   

   

  Articole în reviste de profil naţionale recenzate

  categoria B      

   

  1. CACEROVSCHI, T.; MALCOVA, T.; GURGHIȘ, R. Angioembolizarea în rezolvarea leziunilor lienale traumatice închise. Revista literaturii. În: Arta Medica. 2020, 1(74), 35-41. ISSN 1810-1852.
  2. COJOCARI, S.; JIAN, M.; COBZAC, V.; NACU, V. Aderența in vivo și in situ a nanoparticulelor de ZnO și GaN (revista literaturii). În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. In press.
  3. ȘOR, E.; MALCOVA, T.; ȘCERBATIUC-CONDUR, C.; MIȘIN, I. Splenoza hepatica. Arta Medica. 2020, 1(74), 42-45. ISSN 1810-1852.
  4. COBZAC, V.; MOSTOVEI, A.; JIAN, M.; NACU, V. An efficient procedure of isolation, cultivation and identification of bone marrow mesenchymal stem cells. In: MoldMedJournal.  2019, nr.1, 35-41. ISSN 2537-6373.
  5.  JIAN, M.; COBZAC, V.; VARTIC, V.; NACU, V. Hepatocytes isolation from adult rats for liver recellularization. In: MoldMedJournal.  2019, nr.1, 13-17. ISSN 2537-6373.
  6.  TATIANA MALCOVA, TATIANA BĂLUȚEL, ANATOL CIUBOTARU, VIOREL NACU. Tissue engineering of heart valves–challenges and opportunities. In: MoldMedJournal. 2019, nr.4, 49-55. ISSN 2537-6373.
  7.  BUTUCEL P., NACU V., LISNIC V.. Bone marrow-derived mononuclear cells therapy for ischemic stroke. MoldMedJournal. 2019, nr.4, 61-69. ISSN 2537-6373.                                                                                                                                                                                                                                                       categoria B+
  8. IGNATOV, O.; PASCAL, O.; NACU, V. Acupoint embedding therapy.  Moldovan Medical Journal. 2020, 1(63), 52-58. ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381.
  9.  TIMBALARI, T. Estimating the clinical needs for tissues and cells in the Republic of Moldova. Moldovan Medical Journal. 2020, 1(63), 19 -25. ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381.
  10.  VISNEVSCHII, S.; CALISTRU A.; MACAGONOVA, O.; COCIUG, A.; MALCOVA, T.; MOGHILDEA, I.; NACU, V. Stem-cell therapies in critical limb ischemia: literature review. The Moldovan Medical Journal. 2020, In press.                                         
  11. COBZAC, V.; VERESTIUC, L.; JIAN, M.; NACU, V. Assesment of ionic and anionic surfactants effect on  demineralized osteochondral tissue. IOP Conference. in press.
  12. JIAN, M.; COBZAC, V.; MOGHILDEA, I.; POPESCU, V.; NACU, V. Techniques of liver decellularization. In: MoldMedJournal. 2018, vol.61, nr.4, 37-42. ISSN 2537-6373.
  13. COCIUG A.; MACAGONOVA O.; CUSNIR V.; PROCOPCIUC V.; CUSNIR V.; NACU V. The action of culture media on the endothelial viability of corneas. In: MoldMedJournal. 2018, vol.61, nr.4, 10-14. ISSN 2537-6373.
  14. MACAGONOVA, O.; MUȘET, Gh.; COCIUG,  A.; NACU, V. Terapiile bazate pe celule stem în pemfigus acantolitic: sinteză de literatură. In: MoldMedJournal.  2018, nr.15, 87-91. ISSN 2345-1467.
  15. FURTUNA, C.; TARAN, A.; NACU, V.; JIAN, M. Terapia tisulară cu membrană amniotică în tratamentul bolnavilor cu leziuni termice: studiu prospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri. In: MoldMedJournal.  2018, nr.16, 44-51. ISSN 2345-1467.
  16. EREMIA, V.; BABUCI, S.; PETROVICI, V.; NEGRU, I.; NACU, V.; COBZAC, V.  Reconstrucția chirurgicală experimentală a defectelor diafragmatice prin utilizarea grefelor biologice decelularizate. Rezultate preliminare. În: Arta Medica, Chișinău, vol.3, nr.68, 2018, 4-8. ISSN 1810-1852.

   

  Articole în culegeri din străinătate

  1.         DANILOV, L. Evaluarea imunohistochimică celulară, umorală și preimună în amigdalita cronică la copii cu şi fără complicaţii reumatoide. Medica Academica &amp. In press.

   

  Articole din alte reviste electronice editate în străinătate

   

  1. COJOCARU-TOMA, M.; ANCUCEANU, R.; DINU, M.; CIOBANU, N.; CIOBANU, C.; COTELEA, T.; JIAN, M.; COBZAC, V.; NACU, V.; TOMA, M-M. Viability and cytotoxicity evaluation on isolated hepatocytes of some species rich in polyphenolic compounds. Advanced Nano-Bio-Materials and Devices – AdvNanoBioM&D.  2020, 4(3), 580-585. ISSN: 2559-1118.
  2.  АБАБИЙ И.ДАНИЛОВ Л. МАНЮК, М.;   АБАБИЙ, П.; ГИНДА, С.  ТРОФИМЧУК, М.; КОСТИНОВ, М.; ПОДДУБИКОВ, А. Значения микробной флоры ротоглотки в развитии острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Инфекция и иммунитет. 2020, 10(2), с. 359–367. ISSN 2220-7619.
  3. MALCOVA, T.; GURGHIȘ, R.; ROJNOVEANU, GH. Management of penetrating cardiac injuries: literature review. Jurnalul de chirurgie (Iași). 2020, 1(16), 8. ISSN 1584-9341.

  Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri naţionale

   

  1. ALI KHALAILY, A.; MALCOVA, T.; ȘOR, E. Managementul endoscopic al leziunii Dieulafoy prin tehnici mecanice. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  2. COBZAC, V.; JIAN, M.; NACU, V.  Grefe combinate în tratamentul defectelor de cartilaj articular. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  3.  COCIUG, A.; NACU, V.; MACAGONOVA, O. Managementul grefelor de cornee în Banca de țesuturi și celule umane din Republica Moldova, în perioada anilor 2013 - 2019.  Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  4. JIAN, M.; COBZAC, V.; NACU, V. Izolarea colagenului din complexul ombilico-placentar pentru utilizarea în ingineria tisulară. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  5. KUSTUROV, V.; KUSTUROVA, A.; PALADII, I.; MALCOVA, T.; CEBOTARI, V. Osteosinteză externă în tratamentul leziunilor pelvine asociate. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu. In press.
  6. MALCOVA, T.; BĂLUȚEL, T.; HUȘTIUC, V.; GLOBA, T.; POPESCU, V.; NACU, V. Eficiența procedurilor de decelularizare pe baza detergenților în ingineria grefelor vasculare. . Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  7. MALCOVA, T.; GURGHIȘ, R.; GAGAUZ, I.; ROJNOVEANU, GH. Atitudine chirurgicală în plăgile toracice cu leziune cardiacă. Bilanț a 41 de cazuri. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu. In press.
  8. MIHALUȚA, V.; STOIAN, A.; FEGHIU, L.; FORTUNA, E.; VEREGA, G.; NACU, V. Using amniotic membrane in the treatment of defects in diabetic patients (preliminary report). Al 15-lea Congres EFSM & Conferința Națională a ACPR 27 - 30 October 2020. In press.
  9. MIHALUȚA, V.; STOIAN, A.; PROCOPCIUC, V.; MACAGONOVA, O.; VEREGA, G.; NACU, V. Amniotic membrane as a source of treatment of skin defects at patients with diabetes. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  10. PAVLOVSCHI, E., STOIAN, A., IORDĂCHESCU, R., MALCOV, T., VEREGA, GR., NACU V.. Combined decelularization of vascularized bone allograft. in vivo experimental study stage. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  11. STOIAN A.; NACU V.; VEREGA G.; PAVLOVSCHI E.; MACAGONOVA O.; MALCOVA T.; MIHALUȚA V. Future perspective of vascularized bone allotransplantation. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  12. ȘCERBATIUC-CONDUR, C.; SUMAN, L., SUMAN, A.; MALCOVA, T.; MIȘIN, I. Apendicita acuta la gravide. Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu”. In press.
  13. MOGHILDEA, I.; STEGĂRESCU, I.; COBZAC, V.; JIAN, M.; NACU, V. Tehnici de recelularizare a matricei extracelulare a ficatului. Conferinţa ştiinţifică anuală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chișinau, Republica Moldova 15-19 octombrie 2018. p. 30.
  14. COBZAC, V. Grefe tridimesionale în restabilirea cartilajului articular. Conferinţa ştiinţifică anuală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chișinau, Republica Moldova 15-19 octombrie 2018. p. 37.
  15. MOGHILDEA I.; STEGĂRESCU I.; COBZAC V.; JIAN M.; NACU V. Tehnici de recelularizare a matricei extracelulare a ficatului. Conferinţa ştiinţifică anuală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chișinau, Republica Moldova 15-19 octombrie 2018. p. 30.
  16. COCIUG, A.; ȚÎMBALARI, T.; NACU, V.. Metode contemporane de conservare a corneelor. Materiale celei de-a V-a ediții a Conferinței Științifico-Practice a oftalmologilor din municipiul Chișinău ”Actualități în oftalmologie”. Chișinău, Republica Moldova, 2017, 12-13 mai, in press.

   

  Comunicări la manifestări ştiinţifice internaționale

   

  1. BRANISTE, T.; COBZAC, V.; ABABII, P.; PLESCO, I.; RAEVSCHI, S.; DIDENCU, A.; MANIUC, M.; NACU, V. ; ABABII, I.; TIGINYANU, I. The Influence of Semiconductor Nanoparticles Upon the Activity of Mesenchymal Stem Cells. The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Program and Abstract book. 18-21 September 2019, Chisinau, Moldova. p. 27.
  2. COBZAC, V. Combined grafts in the treatment of osteochondral defects. The 2nd edition of International Conference of Aesthetic - Plastic and Regenerative approaches in Medicine and Surgery (CONFESTESIS-2019), 24-26 October 2019, Iași, Romania, p. 2.
  3.  COBZAC, V.; VERESTIUC, L.; JIAN, M.; NACU, V. Assesment of ionic and anionic surfactants effect on demineralized osteochondral tissue. EUROINVENT ICIR International Conference on Innovative Research. 16-17 May 2019, Iasi, Romania, p.1.
  4. COCIUG, A.; MACAGONOVA, O.; CUSNIR, V.; CUSNIR, V.; NACU, V. Evaluation of the Endothelial Cell Regenerative Proprieties of the Cornea in the Culture Media. Results and Prospects. The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Program and Abstract book. 18-21 September 2019, Chisinau, Moldova. p. 22.
  5. JIAN, M.; COBZAC, V.; MOSTOVEI, A.; NACU, V. The procedure of bone cells obtaining, culture and identification. The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Program and Abstract book. 18-21 September 2019, Chisinau, Moldova. p. 22.
  6. MALCOVA, T.; GLOBA, L.; VASCAN, A.; ȚUGUI, E.; STOIAN, A.; NACU, V. Mechanical and morphological characterization of decellularized umbilical vessels as tissue engineering scaffolds. The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Program and Abstract book. 18-21 September 2019, Chisinau, Moldova. p. 22.
  7. NACU, V. Cellular technologies in the treatment of aseptic necrosis of the femoral head. The 2nd edition of International Conference of Aesthetic - Plastic and Regenerative approaches in Medicine and Surgery (CONFESTESIS-2019), 24-26 October 2019, Iasi, Romania, p.2.
  8. TIMBALARI, T.; CODREANU, I.; LOZAN, O.; NACU, V. Assessment of human tissue transplantation activities in the Republic of Moldova. The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Program and Abstract book. 18-21 September 2019, Chisinau, Moldova. p. 25.

  Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (internaţionale), - din străinătate

   

  1. GURGHIȘ, R.; MALCOVA, T.; GAGAUZ, I.; GAFTON, V.; SPĂTARU, V.; CRAVCENCO, D.;        ROJNOVEANU, GH. Abordarea medico-chirurgicală a tumorilor pancreatice în urgență. În: Congresul Național de Chirurgie. Sinaia. 3-6 Noiembrie 2020. In press.
  2. ROJNOVEANU, GH.; GURGHIȘ, R.; GAGAUZ, I.; MALCOVA T. Duodenopancreatectomia cefalică la pacienții cu TP cefalice spitalizați în urgență–experiența clinicii. În: Congresul Național de Chirurgie. Sinaia. 3-6 Noiembrie 2020. In press.
  3. МАКАГОНОВА О. Экспериментальная акантолитическая пузырчатка на границе между иммунологией и дерматологией. В: Сборник тезисов XII-ого Международного форума дерматовенерологов и косметологов. Москва, Россия, 2019. c. 45.
  4. COBZAC, V.; VERESTIUC, L.; JIAN, M.; NACU, V. Assesment of ionic and anionic surfactants effect on demineralized osteochondral tissue. In:  ICIR EUROINVENT: abstr. book 5 th Edition of international conference on innovative research. May 16-17, 2019, Iasi, p.12.     
  5. MACAGONOVA, O.; MUȘET, GH.; COCIUG G, A.; NACU, V. Modelarea experimentală a leziunilor pemfigus-like. B: Conferința de dermatologie “Zilele Gh. Năstase 2018” 26-28 aprilie, p. 46.
  6. COCIUG, A.; MACAGONOVA, O.; NACU, V.; CUȘNIR, V.; PROCOPCIUC, V.; CUȘNIR, V. The influence of tissue retrieval period on the viability of cornea endothelial cells. B: Congresul Anual RCSLO Sibiu-2018. Romania, Sibiu,  noiembrie 2018. p. 89-90.
  7. MIDRIGAN, E.. The role of chodrointinase, neutrophins, ephrines, purine nucleotides and cell adhesion molecules in the treatment of post-traumatic spinal cord injuries. B: Матерiали XIV Мiжнародноï науковоï конференцiï студентiв та молодих вчених "Перший крок в науку-2017". Вiнниця, Украïна, 2017, 26-28 aprilie, p. 406.
  8. MIDRIGAN, E.. The role of different stem cell types in the treatment of post-traumatic spinal cord injuries. B: Матерiали XIV Мiжнародноï науковоï конференцiï студентiв та молодих вчених "Перший крок в науку-2017". Вiнниця, Украïна, 2017, 26-28 aprilie, p. 407.
  9. MIDRIGAN, E. N. The treatment of post-traumatic disorders of the spinal cord based of the stem-cell therapy. BМатерiали IV Мiжнародного медико-фарматичного конгресу студентов i молодих вчених. Bсеукраïнський медичиний журнал молодих вчених. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 26-28 aprilie, p. 254.
  10. MIDRIGAN, E. N. The role of nogo, nogo-blockers and cyclic nucleotides in the regenerative therapy   of post-traumatic injuries of the spinal cord. BМатерiали IV Мiжнародного медико-фарматичного конгресу студентов i молодих вчених. Bсеукраïнський медичиний журнал молодих вчених. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 26-28 aprilie, p. 254.
  11. COBZAC, V.; COȘCIUG, S.; JIAN, M.; NACU, V.. Apreciation of cartilage permeability within demineralized and decellularized osteocondrol allogeneic graft with trypan blue. BМатерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 140.
  12. COȘCIUG, S.; COBZAC, V.; NACU, V.. The results of demineralization of bone grafts. BМатерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 141.
  13. COȘCIUG, S.; DARCIUC, M.; ȘORIC, S.; VALENTIR, L.; NIȚELEA, S.,; GHERGHELICIU, A.; TOCARCIUC, V.. BМатерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 141.
  14. NACU, V.; ȚIMBALARI, T.; COBZAC, V.; COȘCIUG, S.; COCIUG, A.. Tissue and cell transplantation in the Republik of Moldova. B: Матерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 143.

  ​​​​​Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane naționale cu participare internațională

   

  1. ALI KHALAILY, A.; MALCOVA, T.; ȘOR, E. Bleeding from Dieulafoy’s lesion: diagnostic and therapeutic trends. 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors. MedEspera. Chișinău. Septembrie 2020. In press.
  2. DIDENCU, A.; MANIUC, M.; NACU, V. Aspects of etiopathogeny and cell therapy in the treatment of recurrent and chronic rhinosinusitis in children. The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2020, pag. 115-116, in press.
  3. IGNATOV, O.; PASCAL, O.; NACU, V. Acupoint thread imbedding therapy in treatment of sciatic neuropathy. 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors. MedEspera. Chișinău. Septembrie 2020. In press.
  4. MALCOVA, T.; BĂLUȚEL, T.; COCIUG, A.; POPESCU, V.; NACU, V. Tissue engineered vascular grafts: decellularization of porcine aorta through three different methods. 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors. MedEspera. Chișinău. Septembrie 2020. In press.
  5. MIHALUȚA, V.; STOIAN, A.; FEGHIU, L.; FORTUNA, E.; VEREGA, G.; NACU, V. Amniotic membrane in the treatment of defects in diabetic patients. The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2020, pag. 115-116, in press.
  6. PAVLOVSCHI, E.; STOIAN, A.; VEREGA, G.; NACU, V. The vascularized bone allotransplantation - in a rabbit model, preliminary report. The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2020, pag. 115-116, in press.
  7. PAVLOVSCHI, E.; STOIAN, A.; VEREGA, GR. The vascularized bone allotransplantation - in a rabbit model, preliminary report. The 8th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2020, pag. 115-116, in press.
  8. BRANISTE, T.; COBZAC, V.; ABABII, P.; PLESCO, I.; RAEVSCHI, S.; DIDENCU, A.; MANIUC, M.; NACU, V.; ABABII, I.; TIGINYANU, I. The influence of semiconductor nanoparticles upon the activity of mesenchymal stem cells. In: ICNBME 2019. Prog. and abstr. book 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering., September 18-21, 2019, Chisinau, Moldova. p. 110.
  9. COCIUG, A.; MACAGONOVA, O.; CUSNIR, V.; CUSNIR, V.; NACU, V. Evaluation of the endothelial cell regenerative proprieties of the cornea in the culture media. Results and prospects. In: ICNBME 2019. Prog. and abstr. book 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering., September 18-21, 2019, Chisinau, Moldova. p. 145.
  10. JIAN, M.; COBZAC, V.; MOSTOVEI, A.; NACU, V. The procedure of bone cells obtaining, culture and identification. In: ICNBME 2019. Prog. And abstr. book 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering., September 18-21, 2019, Chisinau, Moldova. p. 145.
  11. MALCOVA, T.; GLOBA, L.; VASCAN, A.; ȚUGUI, E.; STOIAN, A.; NACU, V. Mechanical and morphological characterization of decellularized umbilical vessels as tissue engineering scaffolds. In: ICNBME 2019. Prog. And abstr. book 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering., September 18-21, 2019, Chisinau, Moldova. p. 144.
  12. TIMBALARI, T.; CODREANU, I.; LOZAN, O.; NACU, V. Assessment of human tissue transplantation activities in the Republic of Moldova. In: ICNBME 2019. Prog. and abstr. book 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering., September 18-21, 2019, Chisinau, Moldova. p. 164.
  13. JIAN M.; COBZAC, V.; MOGHILDEA, I.; MACAGONOVA, O. The three-dimensional liver matrix for tissue engineering. In:7 Th International medical congres for students and young doctors MedEspera 3-5 mai 2018. Ch.: „Editura Universul”, 2018. p. 201- 202, ISBN 978-9975-47-174-9.
  14. JIAN, M.; COBZAC, V. Obtaining of a suitable osteochondral graft for articular cartilage engineering. In:7 Th International medical congres for students and young doctors MedEspera 3-5 mai 2018. Ch.: „Editura Universul”, 2018. p. 202, ISBN 978-9975-47-174-9.
  15. SAMSON, S. The volume of dental pulp chamber determined by using cone-beam computed tomography. In:7 Th International medical congres for students and young doctors MedEspera 3-5 mai 2018. Ch.: „Editura Universul”, 2018. p. 203, ISBN 978-9975-47-174-9.
  16. COCIUG, A.; TIMBALARI, T.; MACAGONOVA, O. Grafts of the cornea in pediatrics. In:7 Th International medical congres for students and young doctors MedEspera 3-5 mai 2018. Ch.: „Editura Universul”, 2018. p. 203- 204, ISBN 978-9975-47-174-9.
  17. MALCOVA, T. Blood vessel decellularization-challenges and perspectives. In:7 Th International medical congres for students and young doctors MedEspera 3-5 mai 2018. Ch.: „Editura Universul”, 2018. p. 204, ISBN 978-9975-47-174-9.
  18. IGNATOV, O.; JIAN, M.; COBZAC, V. The ethyology of the avascular necrosis of the femoral head. International medical congres for students and young doctors MedEspera 3-5 mai 2018. Ch.: „Editura Universul”, 2018.
  19. GLOBA, L.; NACU, V.. Caracteristica imunohistochimică a celulelor stem mezenchimale din complexul ombilicoplacentar.  Archives of the Balkan Medical Union.The conference materials dedicated to the anniversary of 60 years since the founding of the Institute of Emergency Medicine. Chisinau, Republic of Moldova, 2017, vol. 52, nr. 1, supl. 1 aprilie 2017. ISSN 0041-6940, p. 195.
  20. ŢÎMBALARI, T.; COCIUG, A.; NACU, V.. Istoricul transplantului de cornee. Materiale celei de-a V-a ediții a Conferinței Științifico-Practice a oftalmologilor din municipiul Chișinău ”Actualități în oftalmologie”. Chișinău, Republica Moldova, 2017, 12-13 mai, in press.

  Postere la congrese internaționale

   

  1. NACU, V.; JIAN, M.; MOGHILDEA, I.; COBZAC, V.; NACU, L.; POPESCU, V. Liver Matrix Obtained by Decelularization procedure. TERMIS 2018. Kyoto, Japonia, September 5-7, 2018. p.2. 
  2. NACU, V.; COBZAC, V.; JIAN, M.; VERESTIUC, L. Decellularized-demineralized osteochondral allografts testing on rabbit model. Preliminary report. TERMIS 2018. Kyoto, Japonia, September 5-7, 2018. p. 140.

   

  Brevete de invenţie

   

  1. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUȘET, GH.; COCIUG, A.   Metodă de evaluare a afectării keratinocitelor  în leziunile pemfigus-like experimentale la șobolani. Brevet de invenţie MD 2018-05-23.
  2. MACAGONOVA, OLGA.; NACU, V.; COCIUG, A. Metoda de tratament cu celule stem al leziunilor pemfigus-like. Brevet de invenţie. MD  2018 0072.
  3. COCIUG, A.; NACU, V.; MACAGONOVA, O. Dispozitiv pentru calcularea celulelor endoteliale ale corneei. MD 1311. 2018-07-16.
  4. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; COCIUG, A. Metoda de diagnostic imunologic în leziunile pemfigus-like experimentale la șobolani. MD 1331. 2018-07-09.
  5. COBZAC, V.; NACU, V.; JIAN, M.; GLAVAN, A.; ABABII, P. Dispozitiv pentru fixarea și celularizarea grefelor de dimensiuni mici. MD 1332. 2018.07.02.
  6. COBZAC, V.; NACU, V.; CROITOR, Gh.; COŞCIUG, S.; JIAN, M.; SAREV, V. Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral. Brevet de invenţie MD 1177. 2017.04.11.
  7. COBZAC, V.; NACU, V.; JIAN, M.; SAREV, V.; MACAGONOVA, O. Dispozitiv pentru reticularea spongiilor de colagen cu vapori de glutaraldehidă. Brevet de invenţie MD 1137. 2016-09-30.*
  8. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A.; JIAN, M.; SAREV, V.; COBZAC, V.Dispozitiv pentru decelularizarea pielii. MD 1132. 2016.11.29.
  9. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A.; JIAN, M.; SAREV, V.; COBZAC, V. Dispozitiv pentru fixarea etajată a pielii în procesul de decelularizare. MD 1148. 2016.11.29.
  10. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A.; JIAN, M.; SAREV, V.; COBZAC, V. Dispozitiv pentru fixarea etajată a pielii in procesul de decelularizare. Brevet de invenţie  MD 1147. 2016.11.29.
  11. COBZAC, V.; NACU, V.; JIAN, M.; COŞCIUG, S.; PALADI, C.; SAREV, V.; MACAGONOVA, O.  Metodă de obţinere a spongiei de colagen. Brevet de invenţie  MD 1169. 2016.12.06.
  12. JIAN, M.; NACU, V.; COBZAC, V.; PALADI, C.; SAREV, V.; PANTEA, V. Metodă de prelucrare a matricei decelularizate a ficatului pentru sporirea adeziunii celulare. Brevet de invenţie  MD 1171. 2016.12.23.
  13. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.;  COCIUG, A.; JIAN, M.; COBZAC, V. Metodă de modelare a leziunilor de tipul pemfigus. Brevet de invenţie în curs de patentare. 2016-02-11.*
  14. URSU, A.; NACU, V.; JIAN, M.; MACAGONOVA, O.; SARMANIUC, V. Metoda de decelularizare a ficatului. Brevet de invenţie MD 1015. 02.11.2016.
  15. URSU, A.; NACU, V.; MACAGONOVA, O.; JIAN, M.; SARMANIUC, V. Dispozitiv pentru decelularizarea ficatului. Brevet de invenţie MD 939. 2015-08-31.*

  Cereri de brevete de invenție

   

  1. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; COCIUG, A. Dispozitiv de secționarea grefelor biologice lamelare. Cerere depusă la 26.02.2020. Numărul de depozit s2020028.
  2. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; COCIUG, A.; IGNATOV, O. Dispozitiv de secționarea grefelor biologice circular. Invenție în procesul de brevetare. Cerere depusă la 26.02.2020. Numărul de depozit S2020027.
  3. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; COCIUG, A. Dispozitiv pentru difuzia soluțiilor prin membrana biologic sub presiune în procesul de decelularizare. Invenție în procesul de brevetare. Cerere depusă la 24.06.2020. Numărul de depozit s20202068.
  4. COCIUG, A.; MACAGONOVA,; O. NACU, V. Dispozitiv pentru fixarea corneei. Brevet de invenție în procesul de brevetare. Cerere depusă la 19.02.2020. Numărul de depozit s2020026
  5. COCIUG, A.; MACAGONOVA,; O. NACU, V. Pensa pentru fixarea corneei. Brevet de invenție în procesul de brevetare. Cerere depusă la 19.02.2020. Numărul de depozit  s20200031
  6. COCIUG, A.; MACAGONOVA,; O. NACU, V. Fixator pentru procesarea corneei. Brevet de invenție în procesul de brevetare. Cerere depusă la 19.02.2020. Numărul de depozirt s2020025
  7. COCIUG, A.; MACAGONOVA,; O. NACU, V.; VALICA V. Dispozitiv pentru înlăturarea țesutului adipos din oase. Brevet de invenție în procesul de brevetare. Cerere depusă la 19.02.2020. Numărul de depozit S2020023.