Laborator Inginerie tisulară şi culturi celulare

 
 

Rezultate obținute

REZULTATE (2006-2014)

TEZE SUSŢINUTE: 

1. Nacu Viorel. Grefe tisulare în optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate (studiu experimental și clinic). Teză de doctor habilitat în științe medicale, 2010.

 1. Mocan Elena. Eficiența markerilor moleculari în determinarea riscului genetic pentru ictusul ischemic. Teză de doctor în biologie, 2012. (Conducător ştiinţific: Barbacar Nicolae – doctor habilitat).

MONOGRAFII:

 1. Nacu V. Optimizarea regenerării osoase post-traumatice dereglate. Chişinău, 2010. 188 p.

ARTICOLE:

 1.  Bondarenko, E; Shetova, I;  Shamalov, N;  Mocan, E; Barbacar, N; Kurochkin, G; Protopop, S; Lysyi, L; Slominsky, P; Limborska, S; Skvortsova, V. Analysis of Acute Ischemic Stroke DNA Markers in Russian and Moldavian Populations, Russian Journal of Genetics, 2011, Vol. 47, No. 10, p. 1240–1247. ISSN 1022-7954. (IF: 0,549)http://connection.ebscohost.com/c/articles/66354020/analysis-acute-ischemic-stroke-dna-markers-russian-moldavian-populations
 2. Bondarenko E; Mocan, E; Barbacar, N;. Tupitsyna, T; Slominskii, P; Shetova, I; Shamalov, N; Botsina, A; Skvortsova, V; Limborska, S. Analysis of Polymorphic Variants of PDE4D Gene in Patients with Acute Stroke from Moldavian Population. Molecular Genetics, Microbiology and Virology, 2011, No. 2, p. 5–7. ISSN 0891-4168.http://link.springer.com/article/10.3103%2FS0891416811020030#close
 3. Violeta Chitu, Viorel Nacu, Julia F. Charles, William M. Henne, Harvey T. McMahon, Sayan NandiHalley Ketchum, Renee Harris, Mary C. Nakamura, and E. Richard Stanley. PSTPIP2 deficiency in mice causes osteopenia and increased differentiation of multipotent myeloid precursors into osteoclasts. Blood. Oct 11, 2012; 120(15): 3126–3135.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471520/
 4. KAMMERER, PW.; PALARIE, V.; SCHIEGNITZ, E.; HAGMAN, S.; ALSHIHRI, A.; AL-NAWAS, B. Vertical osteoconductivity and early bone formation of titanium-zirconium and titanium implants in a subperiosteal rabbit animal model. Clin Implant Dent Relat Res. 2014, 25(7), 774-80. ISSN 1600-0501.  doi: 10.1111/clr.12175(IF: 2.514 ). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.12175/abstract
 5. SCHIEGNITZ, E.; PALARIE, V.; NACU, V.; AL-NAWAS, B.; KAMMERER, PW. Vertical osteoconductive characteristics of titanium implants with calcium-phosphate-coated surfaces – a pilot study in rabbits. Clin Implant Dent Relat Res. 2014, 16(2), 194-201. ISSN 1600-0501.  doi:10.1111/j.1708-8208.2012.00469.x (IF: 2.514).http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1708-8208.2012.00469.x/abstrac

BREVETE DE INVENŢIE

 1. Brevet de invenţie. 3556, G2, MD, A61M 31/00, A61B 17/42 Dispozitiv pentru administrarea parauretrală a substanţelor gelatinoase. Nacu V., Nacu L., Topor B., Friptu V. (MD). Cererea depusă 2007.06.15. BOPI nr.4/2008, p. 27
 2. Brevet de invenţie. 192, I2 MD, G02B 21/34. Lamă histologică. Nacu V., Ciobanu P., Mocan E., Nacu L., Secrieru V. (MD).  , Cererea depusă 2008.08.31, BOPI nr. 8/2008.
 3. Brevet de invenţie. 37(13)Y, MD, A61F5/00, A61K 35/32, A61K35/28, A61P 19/02 Metodă de tratament al pseudartrozei. NacuV., Ciobanu P., Topor B., Gornea F. (MD). Cererea depusă 2009, BOPI nr 6/2009, p. 37
 4. Brevet de invenţie. 191,  MD, A61B 17/00, A61L 24/04, A61K 35/16. Mediu nutritiv pentru cultivarea celulelor de origine animală Ababi I., Nacu V., Ciobanu P., Trifan V., Nacu Victoria (MD)., Cererea depusă 2010.01.21. BOPI nr.4/2010. p.20.
 5. Brevet de invenţie, MD 559  din 2013.06.30, Nacu, V.; Samson. S.; Burlacu, V.; Zota, E.; Palarie, V. Despozitiv pentru fragmentarea dinţilor extrași. BOPI, 2012-11.
 6. Brevet de invenţie MD 793. 2014-07-30. Macagonova, O.; Cociug, A.; Nacu, V.  Dispozitiv pentru prepararea ţesuturilor biologice
 7. ABABII, I; NACU, V; FRIPTU V, NACU, L; REVENCU, T. Metoda de tratament infertelităţii. Brevet de invenţie MD 258 Z. 2011-04-12.*
 8. URSU, A.; NACU, V.; JIAN, M.; MACAGONOVA, O.; SARMANIUC, V. Metoda de decelularizare a ficatului. Brevet de invenţie MD 1015. 02.11.2016.
 9. URSU, A.; NACU, V.; MACAGONOVA, O.; JIAN, M.; SARMANIUC, V. Dispozitiv pentru decelularizarea ficatului. Brevet de invenţie MD 939. 2015-08-31.*
 10. COBZAC, V.; NACU, V.; JIAN, M.; SAREV, V.; MACAGONOVA, O. Dispozitiv pentru reticularea spongiilor de colagen cu vapori de glutaraldehidă. Brevet de invenţie MD 1137. 2016-09-30.*
 11. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A. Dispozitiv pentru decelularizarea pielii. Brevet de invenţie în curs de patentare. 2016-11-18.*
 12. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A.; JIAN, M.; SAREV, V.; COBZAC, V. Dispozitiv pentru decelularizarea pielii. Brevet de invenţie în curs de patentare.
 13. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A.; JIAN, M.; SAREV, V.; COBZAC, V. Dispozitiv pentru decelularizarea etajată a pielii. Brevet de invenţie în curs de patentare.
 14. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.; COCIUG, A.; JIAN, M.; SAREV, V.; COBZAC, V. Dispozitiv pentru fixarea etajată a pielii in procesul de decelularizare. Brevet de invenţie  MD 1147. 2016.11.29.
 15. COBZAC, V.; NACU, V.; JIAN, M.; COŞCIUG, S.; PALADI, C.; SAREV, V.; MACAGONOVA, O.  Metodă de obţinere a spongiei de colagen. Brevet de invenţie  MD 1169. 2016.12.06.
 16. JIAN, M.; NACU, V.; COBZAC, V.; PALADI, C.; SAREV, V.; PANTEA, V. Metodă de prelucrare a matricei decelularizate a ficatului pentru sporirea adeziunii celulare. Brevet de invenţie  MD 1171. 2016.12.23.
 17. MACAGONOVA, O.; NACU, V.; MUSET, GH.;  COCIUG, A.; JIAN, M.; COBZAC, V. Metodă de modelare a leziunilor de tipul pemfigus. Brevet de invenţie în curs de patentare. 2016-02-11.*
 18. COBZAC, V.; NACU, V.; CROITOR, Gh.; COŞCIUG, S.; JIAN, M.; SAREV, V. Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral. Brevet de invenţie MD 1177. 2017.04.11.

DISTINCTII

 1. Premiu de Stat, 2013. Ababii I., Ciobanu P., Gornea F., Nacu V., Topor B. Transplantarea de ţesuturi şi celule