Laborator Inginerie tisulară şi culturi celulare

 
 

Publicatii

MONOGRAFII:

 1. Ababaii I., Ciobanu P., Ghidirim Gh., Nacu V., Sroit I. Optimizarea regenerarii reparatorii a tesuturilor si imunogenezei locale in contextul functionarii nanosistemelor naturale. Chisinau. „Tipografia centrala” , 2011, 336p.
 2.  Nacu V. Optimizarea regenerării osoase post-traumatice dereglate. Chişinău: “Tipografia –Sirius”, 2010. 188 p.

GHIDURI:

Ababii I., Nacu V., Friptu V., Ciobanu P., Nacu L., Revencu T. Ghid practic de prelevare a sângelui ombilico-placentar. Chisinau 2008, 36 p.

ARTICOLE:

 1. Macagonova O., Muşet G., Cociug A., Nacu V. Schimbări clinico-morfologice în pemfigus vulgar, caz clinic. Sănătate publică, Economie şi Management în medicină,  2013, in press.

 2. Cociug A., Zota E., Munteanu N., Caproş N., Reniţa E., Borovic E. The dynamics of the vascular wall changes evolution in the lumbar intervertebral disc in osteochondrosis. Results and insights. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2013, in press.
 3. Samson S., Burlacu V., Zota E., Nacu V., Palarie V. Dental pulp stem cell for regenerative medicine. Abstract book of the 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (ICNBME-2013), 18-20 April 2013, Chişinău, Moldova. p. 443-446.
 4. Cociug A., Zota E., Caproş N., Macagonova O., Nacu V., Marin I. The dynamics of the vascular wall changes evolution in the lumbar intervertebral disc insights. Abstract book of the 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (ICNBME-2013), 18-20 April 2013, Chişinău, Moldova. p. 532-536.
 5.  Macagonova O. Modelarea pemfigusului vulgar pe animale experimentale. Sănătate publică, Economie şi Management în medicină,  2013, in press.
 6. Mocan E., Tagadiuc O., NAcu V. Aspects of Collagen Isolation Procedure. Curierul medical, 2011.,nr. 2 (320), p. 3-5.
 7. Kämmerer PW, Shabazfar N, Palarie V, Kleis W, Al-Nawas B. Therapy and Prognosis of Extraoral Malignant Melanoma Metastasizing to the Jaw: Case Report and Literature Review. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jul 20. [Epub ahead of print].
 8. Nacu V. Metodele biologice de stimulatoare a procesului reparator osos. Curierul medical, 2009, nr. 3 (309), p. 37-45.
 9. Sanz MNaert IGotfredsen KIsidor FRenouard FMadianos PMadrid CMarquart PPalarie VSicilia AZurdo JBlanes RJ. Biomechanics/risk management. Clin Oral Implants Res. 2009 Sep;20 Suppl 4:107-11.
 10. Nacu V. Ingineria tisulară în obţinerea grefelor pentru substituirea defectelor osoase. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. vol. 4, 2009, p. 262-275. (ISSN 1857-1719).
 11. Nacu V., Revencu T., Friptu V., Mocan E., Tagadiuc O., Nacu L., Trifan V. Prepararea grefei de celule stem din sângele ombilical. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2009, vol. 5, p. 71 – 77. (ISSN 1857-1719).
 12. Taran A. Furtuna C. Aplicatiile culturilor de keratinocite in acoperirea marilor defecte tegumentare la arsi (revista literatutii). Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ’’N.Testemiţanu’’, Chişinău,  volumul IV, probleme clinico-chirurgicale, 2009, vol. 5,  p. 278-283.
 13. Mocan E., Nacu V. The collagen in regenerative medicine – present status and some moving trends. 2009 In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. vol. 1, p. 195-200. (ISSN 1857-1719)
 14. Nacu V. Metodele biologice de stimulare a procesului reparator osos. In Curierul medical, 2009, nr. 3 (309), p. 37-45. (ISSN 1875-0666).
 15. Croitoru Gh., Nacu V., Beţişor A., Croitoru R. Cercetarea biocompatibilităţii biologice şi proprietăţilor funcţionale a implantelor din materiale moderne pe bază de aliaje din titan. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2009, vol. 4, p. 275-278. (ISSN 1857-1719)
 16. Nacu V. Ingineria tisulară în obţinerea grefelor pentru substituirea defectelor osoase. În: Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009, vol. 4, p. 262-275.
 17. Ababii I., Nacu V., Topor B., Ciobanu P., Gornea F., Bairac V., Doni N. Celule stem în procesul de regenerare a ţesuturilor scheletice. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ştiinţe medicale. 5 (19) 2008, p. 19-33
 18. Nacu V. Recuperarea defectului de dimensiune critică al osului parietal la iepure prin grefe compozite. Curierul medical, 2008, nr. 6, p.66-72.
 19. Trifan V., Corobciuc A. & Nacu V. Terapia celulară a diabetului zaharat tip I. Analele ştiinţifice USMF “Nicolae Testemiţeanu”, V. 4, ediţia a IX-a. 2008, Chşinău, p. 180-184.
 20. Mocan E., Tagadiuc O., Ciobanu P., Topor B. & Nacu V. Securitatea oncogenă în cultivarea celulelor stem mesenchimale. Analele ştiinţifice USMF “Nicolae Testemiţeanu”, V. 4, ediţia a IX-a. 2008, Chşinău, p. 174-180.
 21. Nacu V. Optimizarea proceselor de osteogeneză în patologia osteoarticulară. J.Arta Medica, 2007, Ediţie specială, p. 61-63.

ABSTRACTE:

 1. Nacu V., Ababii I., Ciobanu P., Croitoru Gh., Darciuc M., Beţişor A., Nacu Victoria. Local Experimental Cord Blood Cell Therapy for Bone Regeneration. SMPh U”Nicolae Testemiţanu”, Laboratory of Tisseue engineering and cellulare culture, Republic of Moldova. Advanced technologies for enhanced quality of life. AT- EQUAL, IAŞI, Romania, July 2010, pag. 37.
 2. Belic O.V., Ştefăneţ M. I., Nacu V.E., Babuci A.P., Zorina Z.A. Morphology of the innervation sources of the splen in domestic rabbits. Chişinău Moldova, 2010, pag. 30.
 3. Ababii I., V. Nacu, V. Friptu, T. Revencu, L. Nacu. Method for treating the tubo-peritoneal infertility. Международный салон «Новое Время» Chişinău Moldova, 2010 pag.110.
 4. Ababii I., V. Nacu, P. Ciobanu, V. Nacu, V. Trifan. Nutrient medium for the cultivation of cells of animal origin. Международный салон «Новое Время» Chişinău Moldova, 2010 pag.111.
 5. Stanley E. R., Nacu V., Nandi S., Charles J. and Chitu V. Increased Osteoclastogenesis Leads to Osteopenia in Autoinflammatory Disease of MAYP/PSTPIP2-deficient mice. Second International Conference on F-BAR Proteins, 1-3 October 2009, Rånäs Slott, Sweeden.
 6. Chitu V., Nacu V., Ferguson P., Charles J., E. Richard Stanley MAYP/PSTPIP2 negatively regulates macrophage and osteoclast development and function. 2nd international conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and  Skeletal Systems, Hilton Conference Center, June 8-13, Rhodes, Greece 2008, Book of abstracts, p.90.
 7. Chitu V., Nacu V., Ferguson P., Charles J., E. Richard Stanley MAYP/PSTPIP2 negatively regulates macrophage and osteoclast development and function. 2nd International  Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and  Skeletal Systems, Hilton Conference Center, June 8-13, Rhodes, Greece 2008, Book of abstracts, p.90
 8. Nacu V. Оптимизация костной регенерации при нарушениях репаративного остеогенеза в длинных костях. Клiнiчна анатомия та оперативна хiрургiя, Vol., nr. , 2007, p
 9. Nacu V., Gornea F., Topor B., Ciobanu P., Croitoru Gh.,  Tocarciuc V. Клеточный трансплантат в регенерации дефекта коротких костей. 3-й Международный Конгресс “Cовременные технологии в травматологии и ортопедии” 25-27 октября 2006, Мосва, Россия, часть 1, с.27
 10.  Nacu V. Compozite morphoinductive grafts in healing of the experimental defect in short  bones. J. Morphology, Vol.129, 4, 2006, p.89-90.                                                                                                                                                                                                                                                  ARTICOLE  ŞTIINŢIFICE  APĂRUTE  ÎN  REVISTE DE SPECIALITATE  DIN STRĂINĂTATE:
  1. GLOBA, L.; NACU, V.. Caracteristica imunohistochimică a celulelor stem mezenchimale din complexul ombilicoplacentar.  Archives of the Balkan Medical Union. The conference materials dedicated to the anniversary of 60 years since the founding of the Institute of Emergency Medicine. Chisinau, Republic of Moldova, 2017, vol. 52, nr. 1, supl. 1 aprilie 2017. ISSN 0041-6940, p. 195.

  ARTICOLE ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI:     - în ţară

  1. Ţîmbalari, T.; Cociug, A.; Nacu, V.. Istoricul transplantului de cornee. Materiale celei de-a V-a ediții a Conferinței Științifico-Practice a oftalmologilor din municipiul Chișinău ”Actualități în oftalmologie”. Chișinău, Republica Moldova, 2017, 12-13 mai, in press.

  2. Cociug, A.; Țîmbalari, T.; Nacu, V.. Metode contemporane de conservare a corneelor. Materiale celei de-a V-a ediții a Conferinței Științifico-Practice a oftalmologilor din municipiul Chișinău ”Actualități în oftalmologie”. Chișinău, Republica Moldova, 2017, 12-13 mai, in press.

  COMUNICĂRI  PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI):- în străinătate

  1. MIDRIGAN, E.. The role of chodrointinase, neutrophins, ephrines, purine nucleotides and cell adhesion molecules in the treatment of post-traumatic spinal cord injuries. In: Матерiали XIV Мiжнародноï науковоï конференцiï студентiв та молодих вчених “Перший крок в науку-2017″. Вiнниця, Украïна, 2017, 26-28 aprilie, p. 406.
  2.  MIDRIGAN, E.. The role of different stem cell types in the treatment of post-traumatic spinal cord injuries. In: Матерiали XIV Мiжнародноï науковоï конференцiï студентiв та молодих вчених “Перший крок в науку-2017″. Вiнниця, Украïна, 2017, 26-28 aprilie, p. 407.
  3. MIDRIGAN, E. N. The treatment of post-traumatic disorders of the spinal cord based of the stem-cell therapy. In: Матерiали IV Мiжнародного медико-фарматичного конгресу студентов i молодих вчених. Bсеукраïнський медичиний журнал молодих вчених. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 26-28 aprilie, p. 254.
  4. MIDRIGAN, E. N. The role of nogo, nogo-blockers and cyclic nucleotides in the regenerative therapy   of post-traumatic injuries of the spinal cord. In: Матерiали IV Мiжнародного медико-фарматичного конгресу студентов i молодих вчених. Bсеукраïнський медичиний журнал молодих вчених. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 26-28 aprilie, p. 254.
  5. COBZAC, V.; COȘCIUG, S.; JIAN, M.; NACU, V.. Apreciation of cartilage permeability within demineralized and decellularized osteocondrol allogeneic graft with trypan blue. In: Матерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 140.
  6. COȘCIUG, S.; COBZAC, V.; NACU, V.. The results of demineralization of bone grafts. In: Матерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 141.
  7. COȘCIUG, S.; DARCIUC, M.; ȘORIC, S.; VALENTIR, L.; NIȚELEA, S.,; GHERGHELIGIU, A.; TOCARCIUC, V.. In: Матерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 141.
  8. NACU, V.; ȚIMBALARI, T.; COBZAC, V.; COȘCIUG, S.; COCIUG , A.. Tissue and cell transplantation in the Republik of Moldova. In: Матерiали Науково-практичноï конференцii з миждородною участю. Актуальнi питання травматологiï та остеоситезу. Чернiвцi, Украïна, 2017 (19), 27-28 aprilie, p. 143.