Laborator Inginerie tisulară şi culturi celulare

 
 

Direcții de cercetare

Directia ştiiţifică:
Studierea celulelor stem autologice mesenchimale din măduvă osoasă, a celulelor ombilico-placentare. Elaborarea de grefe celulare mixte pe suport tridimensional şi a metodelor de stimulare a regenerării ţesuturilor prin utilizarea tehnologiilor celulare şi inginerii tisulare.  Factorul de creştere uman recombinat trombocitar – BB în regenerarea osoasă maxilo-facială;

Scopul cercetarilor:
Elaborarea metodelor de recoltare, separare, prezervare a celulelor progenitoare autologice şi alogene. Elaborarea şi producerea grefelor utilizand ingineria tisulară, cercetări experimentale pe animale. Studii clinice în scopul elucidării eficacităţii terapiei celulare în maladii degenerative ale aparatului locomotor; augmentarea masei osoase în atrofii maxilare şi mandibulare; tratamentul incontenenţei urinare de efort la ginecopate şi infertilităţii peritoneal tubare.

                                                          Importanţa practică:

  1. Cultivarea celulelor autologice din măduvă osoasă.
  2. Cercetarea modalităţilor de colectare şi păstrare a sîngelui ombilical, proprietăţilor morfoinducive ale celulelor ombilicale. Elucidarea posibilităţii folosirii lor în tratamentul maladiilor degenerative ale aparatului locomotor, sistemului reproductiv, aparatului urogenital.
  3. Crearea grefelor osoase compozite (os alogenic demineralizat şi decelularizat + grefe celulare) pentru substiuirea defectelor osoase. Studierea unor metode noi de demineralizare pentru păstrarea proprietăţilor morfoinductive ale alogrefelor osoase şi a metodelor de celularizare eficientă.